Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 222

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 222
Oud adres: LL176, wijk 40, klein nr. 430, kadaster E3754, verponding 1920
Gebouwtype: Winkel-woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwjaar: 18de eeuw, 19de eeuw

(4 afbeeldingen)

Oorspronkelijk halsgevel, top in de 19de eeuw versoberd tot zeer eenvoudige rollagen klokgevel, de twee voluten zijn ouder. Houten onderpui uit ca. 1800. Frontaal stoepje. Interieur: apotheekbetimmering uit het midden van de 19de eeuw. Eigenaar is een top van de werf aangeboden, maar had geen belangstelling.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1773
Adres: Herengracht 222
Adressen: Herengracht 222
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel (XVIII) onder rollagentop (XIX) met gesneden pui (plm 1800).Inwendig apotheekbetimmering (midden XIX).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 222 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 222
Versoberde rollagentop (© Walther Schoonenberg)
Versoberde rollagentop
Onderpui vroeg-19de-eeuws. Door het raam is de apotheekbetimmering te zien. (© Walther Schoonenberg)
Onderpui vroeg-19de-eeuws. Door het raam is de apotheekbetimmering te zien.
Herengracht 222. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 222. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: juni 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]