Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 221

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 221
Oud adres: LL113, wijk 30, klein nr. 206, kadaster F320, verponding 5281
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwjaar: 18de eeuw

(4 afbeeldingen)

18de-eeuwse klokgevel, top iets versoberd in de 19de-eeuw.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1574
Adres: Herengracht 221
Adressen: Herengracht 221
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel (XVIII A) onder klokvormige top (XIX).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 221 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 221
Herengracht 219 en 221
Herengracht 219 en 221
Herengracht 221. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 221. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 217, 219 en 221
Herengracht 217, 219 en 221

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: december 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]