Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 175

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 175
Oud adres: LL136, wijk 30, klein nr. 228, kadaster F417, verponding 5259
Postcode: 1016BE
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwjaar: 19de eeuw

(2 afbeeldingen)

17de-eeuws huis met 19de-eeuwse sobere klokgevel, 18de-eeuwse onderpui, stoep 17de-eeuws?

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1568
Adres: Herengracht 175
Adressen: Herengracht 175
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met pilastergevel (midden XVII) met pui (XVIII) en rollagentop (XIX); deur en bovenlicht empire.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 175 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 175
Herengracht 175. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 175. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: december 2012

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]