Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 148

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 148
Oud adres: RR278, wijk 44, klein nr. 393, kadaster D5682, verponding 3126
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwstijl: Lodewijk XIV
Bouwjaar: 18de eeuw

(4 afbeeldingen)

Vroeg-18de-eeuwse halsgevel, onderpui even voor 1900 gewijzigd. Vormt samen met vijf andere grachtenhuizen een ensemble van kleine grachtenhuizen.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1752
Adres: Herengracht 148
Adressen: Herengracht 148
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel (XVIIIa/b).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 148 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 148
Herengracht 148. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 148. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 148, 146, 144, 142, 140, 138 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 148, 146, 144, 142, 140, 138
Herengracht 148-138. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 148-138. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: februari 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]