Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 140

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 140
Oud adres: RR274, wijk 44, klein nr. 389, kadaster D5678, verponding 3122
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwstijl: Lodewijk XIV
Bouwjaar: 1700

(5 afbeeldingen)

Vroeg-18de-eeuwse halsgevel, gebogen lijstvormig fronton met wapen in vulling, doorboord bloemmotief in klauwstukken, raamindeling gewijzigd behalve op derde verdieping.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

H.J. Zantkuijl. Bouwen in Amsterdam. Het woonhuis in de stad. Amsterdam, 1993: p. 141

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1749
Adres: Herengracht 140
Adressen: Herengracht 140
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel (XVIIIa).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 140 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 140
Herengracht 140 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 140
Herengracht 148, 146, 144, 142, 140, 138 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 148, 146, 144, 142, 140, 138
Herengracht 140. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 140. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 148-138. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 148-138. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: februari 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]