Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 135

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 135
Oud adres: RR300, wijk 30, klein nr. 249, kadaster F479, verponding 5237
Postcode: 1015BG
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Lodewijk XVI
Bouwjaar: 4de kwart 18de eeuw

(5 afbeeldingen)

Sobere laat-18de-eeuwse lijstgevel, oorspronkelijk halsgevel (zie Grachtenboek, dus na 1768 tot stand gekomen), weinig aan veranderd sinds verbouwing.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1556
Adres: Herengracht 135
Adressen: Herengracht 135
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder rechte lijst met consoles (XVIIId).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 135 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 135
Herengracht 135 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 135
Herengracht 135. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 135. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
De versobering en verstrakking van de late 18de eeuw (© Walther Schoonenberg)
De versobering en verstrakking van de late 18de eeuw
Herengracht 135, 137, 139 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 135, 137, 139

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: augustus 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]