Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 120

De Coningh van Denemarken

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Huisnaam: De Coningh van Denemarken
Adres: Herengracht 120
Oud adres: RR264, wijk 44, klein nr. 379, kadaster D5668, verponding 3112
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Trapgevel
Bouwstijl: Amsterdamse Renaissance
Bouwjaar: 1615, ±1800

(12 afbeeldingen)

Vrij brede gevel (buitenste raamtraveëen breder), trapgevel in Amsterdamse renaissancestijl met grote trappen met klauwstukken, muurdam-pilasters, pakhuis-hijsbalk, gewijzigd: onderste deel in ca. 1800 verbouwd, frontale stoep, Lodewijk XVI-snijraam en stoephek in Empire-stijl.

Herengracht 120 is in ca. 1615 gebouwd door de lakenkopers Michiel Jansz de Lange en Adriaen Jacobsz van Noort, die voornamelijk op Noorwegen handelden. Het is oorspronkelijke bebouwing in de Derde Uitleg, de 17de-eeuwse stadsuitbreiding van 1613. Het pand stond bekend onder de naam De Coningh van Denemarken. Dit drie-raams-huis heeft een vrij brede gevel (de buitenste raamassen zijn breder dan de middelste). Het heeft een trapgevel met grote trappen met klauwstukken: een versoberde versie van de Amsterdamse renaissance van Hendrick de Keyser, de 'stadsstijl' van de vroege 17de eeuw. Kenmerkend ook zijn de muurdam-pilasters. Heel bijzonder is dat dit huis een originele 17de-eeuwse windkast (of windas) heeft zoals vaak bij pakhuizen wordt aangetroffen.

De onderste zijde van de gevel is overigens in ca. 1800 gewijzigd in Lodewijk XVI-stijl. Er werd toen een frontale stoep met stoephek gemaakt. Het hekwerk is zeer streng in Empire-stijl en loopt op fraaie wijze rond de frontale stoep.

  • Ir. A. Boeken. Amsterdamse stoepen. Amsterdam, 1950: p. 58
  • H.J. Zantkuijl. Bouwen in Amsterdam. Amsterdam, 1993: p. 230

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1743
Adres: Herengracht 120
Adressen: Herengracht 120 A B
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel met grote trappen in late Hendrik de Keyser-trant (plm 1625), waarvan de benedenhelft met deurpartij uit XVIIId.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 120 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 120
Herengracht 120 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 120
Goed voorbeeld van een trapgevel met grote trappen en klauwstukken (© Walther Schoonenberg)
Goed voorbeeld van een trapgevel met grote trappen en klauwstukken
Ingangspartij in Lodewijk XVI-stijl (© Walther Schoonenberg)
Ingangspartij in Lodewijk XVI-stijl
Snijraam in Lodewijk XVI-stijl (© Walther Schoonenberg)
Snijraam in Lodewijk XVI-stijl
Herengracht 120 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 120
Stoephek in Lodewijk XVI-stijl (© Walther Schoonenberg)
Stoephek in Lodewijk XVI-stijl
Stoephek in Lodewijk XVI-stijl (© Walther Schoonenberg)
Stoephek in Lodewijk XVI-stijl
Stoephek in Lodewijk XVI-stijl (© Walther Schoonenberg)
Stoephek in Lodewijk XVI-stijl
Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Vóór restauratie
Vóór restauratie
Herengracht 120 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 120

Laatste wijziging: november 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]