Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 95

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 95
Oud adres: SS195, wijk 31, klein nr. 272, kadaster F582, verponding 5478
Postcode: 1015BE
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1ste kwart 17de eeuw, 1800

(2 afbeeldingen)

Was ooit een vroeg-17de-eeuwse trapgevel, maar is ca. 1800 verbouwd tot lijstgevel met rechte kroonlijst met consoles en een versiering in het fries en een schilddak, puiluist en deur uit dezelfde tijd.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

  • I.H. van Eeghen. 'De restauratie van Herengracht 93 en 95'. Maandblad Amstelodamum 59 (1972): p. 66-67

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1547
Adres: Herengracht 95
Adressen: Herengracht 95
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder gesneden lijst met consoles (XVIIId), met puilijst en deur uit dezelfde tijd en later snijraamhek.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 95. (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 95.
Herengracht 95. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 95. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: juli 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]