Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 94

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 94
Oud adres: RR251, wijk 46, klein nr. 366, kadaster D5655, verponding 3708
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1745, 1ste kwart 19de eeuw

(5 afbeeldingen)

Vormde met 92 een tweeling. Rechte lijst en friesvensters nog uit bouwtijd. Begin 19de eeuw zijn de attiek, ramen, deur en bovenlicht met lantaarn gewijzigd in empire-stijl. Schilddak.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1730
Adres: Herengracht 94
Adressen: Herengracht 94 A B C D E F
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel (XVIIIb) onder rechte lijst met consoles en attiek (XVIIId); stoep en deurpartij empire.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 94 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 94
Ingangspartij met bovenlicht met lantaarn. (© Walther Schoonenberg)
Ingangspartij met bovenlicht met lantaarn.
Fraaie bovenlichtlantaarn.
Fraaie bovenlichtlantaarn.
Herengracht 94. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 94. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 94-92. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 94-92. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: december 2012

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]