Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 91

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 91
Oud adres: SS197, wijk 31, klein nr. 274, kadaster F584, verponding 5480
Postcode: 1015BD
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Verhoogde halsgevel
Bouwstijl: Hollands Classicisme
Bouwjaar: 1657

(8 afbeeldingen)

Koopmanshuis met een verhoogde halsgevel met gebogen topfronton, pilasters, festoenen, jaartalsteen.

De verhoogde halsgevel wordt gebouwd in de periode 1640-1670. Vaak gaat het om pilastergevels: de pilasters geven de indeling van de gevel weer. Bij de verhoogde halsgevel komt er dan boven het hoofdgestel van de pilasters nog een trap voor, versierd met een vleugelstukje. De hals zelf, met eigen pilasters, heeft eveneens vleugel- of klauwstukken. Het gevelschema is ontwikkeld door Philips Vingboons (zie bijvoorbeeld Keizersgracht 319 en Oude Turfmarkt 145) en is op grote schaal nagevolgd. Herengracht 91 is een geslaagde nabootsing van de verhoogde halsgevel van het Vingboons-type uit 1657, gebouwd door een onbekende aannemer. De hals wordt bekroond door gebogen fronton. Verder treffen we festoenen aan en een jaartalsteen 1657.

H.J. Zantkuijl. Bouwen in Amsterdam. Amsterdam, 1993: p. 444

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1544
Adres: Herengracht 91
Adressen: Herengracht 91 A B C D
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met pilaster-halsgevel (1657).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 91 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 91
Herengracht 91 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 91
Goed voorbeeld van een verhoogde halsgevel. (© Walther Schoonenberg)
Goed voorbeeld van een verhoogde halsgevel.
Herengracht 91 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 91
Herengracht 89 en 91 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 89 en 91
Herengracht 91. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 91. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 89 en 91. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 89 en 91. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: juni 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]