Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 90

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 90
Oud adres: RR249, wijk 46, klein nr. 364, kadaster D5653, verponding 3710
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Verhoogde lijstgevel
Bouwjaar: 1770-1800

(3 afbeeldingen)

Laat-18de-eeuwse verhoogde lijstgevel met kleine cirkelvormige middenverhoging voor vlieringluik, hardstenen laat-19de-eeuwse onderpui en neo-renaissance deur.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1728
Adres: Herengracht 90
Adressen: Herengracht 90 A B C D E F
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder gesneden verhoogde lijst (begin XVIIIc). Hardstenen pui (XIXc).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 90 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 90
Verhoogde lijstgevel (© Walther Schoonenberg)
Verhoogde lijstgevel
Herengracht 90. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 90. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: december 2012

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]