Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 68

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 68
Oud adres: SS279, wijk 48, klein nr. 352, kadaster D5796, verponding 4420
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Lodewijk XV
Bouwjaar: 1770

(10 afbeeldingen)

Vier-raamsbrede lijstgevel onder een rechte lijst met consoles in Lodewijk XV-stijl uit ca. 1770, gewijzigd in 19de-eeuw: fraaie houten attiek (afgebeeld in Grachtenboek) verdwenen en vervangen door een fronton. Nieuwe gevelsteen De Wereld.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1720
Adres: Herengracht 68
Adressen: Herengracht 68 A B C D E F G
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met vierraamsgevel onder rechte lijst met consoles en twee hijsbalken (XVIIIc); snijraam en hek XIX A.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 68 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 68
Herengracht 68 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 68
Herengracht 68 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 68
Nieuwe gevelsteen De Wereld (© Walther Schoonenberg)
Nieuwe gevelsteen De Wereld
Gang (© Walther Schoonenberg)
Gang
Stucwerk op plafond en wanden van de gang (© Walther Schoonenberg)
Stucwerk op plafond en wanden van de gang
Stucwerk op plafond en wanden gang (© Walther Schoonenberg)
Stucwerk op plafond en wanden gang
Stucwerk op wand gang (© Walther Schoonenberg)
Stucwerk op wand gang
Marmeren fonteintje in het tussenlid gedeeltelijk bewaard gebleven (© Walther Schoonenberg)
Marmeren fonteintje in het tussenlid gedeeltelijk bewaard gebleven
Herengracht 68. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 68. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: juli 2019

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]