Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 64

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 64
Oud adres: SS277, wijk 48, klein nr. 350, kadaster D5794, verponding 4418
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwjaar: 1700

(4 afbeeldingen)

Vroeg-18de-eeuwse halsgevel met klauwstukken met doorboord bloemmotief en gebogen lijstvormig fronton met vulling met cartouche, twee oeil-de-boeuf's. In de 19de eeuw stoep gewijzigd in frontale stoep.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1718
Adres: Herengracht 64
Adressen: Herengracht 64 1,2,3,H,O
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel met twee oeils-de-boeuf (XVIIIa). Deur en stoeppalen XIXa. Inwendig gewelfde gang (XVIIIa).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 64 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 64
Herengracht 64. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 64. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Halsgeveltop met klauwstukken met doorboord bloemmotief. (© Walther Schoonenberg)
Halsgeveltop met klauwstukken met doorboord bloemmotief.
Halsgevel met doorboord bloemmotief (© Walther Schoonenberg)
Halsgevel met doorboord bloemmotief

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: november 2012

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]