Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 62

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 62
Oud adres: SS276, wijk 48, klein nr. 349, kadaster D5793, verponding 4417
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1734
Opdrachtgever: Anthony Waterman

(5 afbeeldingen)

Vormde oorspronkelijk een bijna-tweeling met Herengracht 60, rechte lijst met attiek, versoberd in 19de eeuw, gebeeldhouwde stoep.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1717
Adres: Herengracht 62
Adressen: Herengracht 62 1,2,H
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder rechte stenen lijst met consoles (1734/1739). Deur, kalf en snijraamhek (plm 1800). Gebeeldhouwde stoep.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 62 en 60 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 62 en 60
Herengracht 62. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 62. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 62 en 60. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 62 en 60. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Ontwerp voor de gevels van Herengracht 62-60. Toegeschreven aan F. Blancard, ca. 1734
Ontwerp voor de gevels van Herengracht 62-60. Toegeschreven aan F. Blancard, ca. 1734
Ontwerp voor de geveltoppen van Herengracht 62-60. Toegeschreven aan F. Blancard, ca. 1734
Ontwerp voor de geveltoppen van Herengracht 62-60. Toegeschreven aan F. Blancard, ca. 1734

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: januari 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]