Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 49

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 49
Oud adres: SS218, wijk 31, klein nr. 295, kadaster F708, verponding 5501
Postcode: 1015BC
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 17de eeuw, 1ste helft 19de eeuw

(4 afbeeldingen)

17de-eeuws huis (zie puibalk en stoep), in de 19de eeuw gewijzigd door vervanging van hals- door lijstgevel

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1524
Adres: Herengracht 49
Adressen: Herengracht 49
Inschrijvingsdatum: 13-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel (XVIII ?) onder rechte lijst (XIX A).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 49 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 49
Herengracht 49 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 49
Herengracht 49. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 49. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 47, 49, 51, 53, 55 en 57 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 47, 49, 51, 53, 55 en 57

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: mei 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]