Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 46

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 46
Oud adres: SS268, wijk 50, klein nr. 341, kadaster D5785, verponding 5391
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwstijl: Lodewijk XIV
Bouwjaar: 1ste kwart 18de eeuw
Restauratie: 1969

(3 afbeeldingen)

Vroeg-18de-eeuwse halsgevel, weinig aan veranderd sinds het Grachtenboek; pand is echter in de kern 17de-eeuws en is in de 18de eeuw verbouwd: groot achterhuis breder dan voorhuis aangebouwd met fraai interieur.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1710
Adres: Herengracht 46
Adressen: Herengracht 46 A B C D
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel (XVIIIa) met empire deurpartij.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 46 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 46
Herengracht 46, halsgeveltop (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 46, halsgeveltop
Herengracht 46. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 46. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: december 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]