Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 33

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 33
Oud adres: SS226, wijk 31, klein nr. 303, kadaster F752, verponding 5509
Postcode: 1015BB
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwjaar: 1690/1700

(4 afbeeldingen)

Hoekhuis, gaaf gebleven 17de-eeuwse klokgevel met fruit- en bloemmotieven-versiering langs inzwenkingen en unieke topbekroning met hoorns des overvloeds. Ramen en bovenlicht in Lodewijk XVI-stijl uit derde kwart 18de eeuw. Pothuis aan zijgevel.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1519
Adres: Herengracht 33
Adressen: Herengracht 33
Inschrijvingsdatum: 13-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met klokgevel bekroond door twee horens van overvloed (XVII B).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 33 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 33
Herengracht 33 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 33
Herengracht 33. Bijzondere afsluiting met hoorns des overvloeds. (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 33. Bijzondere afsluiting met hoorns des overvloeds.
Herengracht 33. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 33. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: november 2012

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]