Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 26

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 26
Oud adres: SS256, wijk 50, klein nr. 330, kadaster D5773, verponding 5403
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Empire
Bouwjaar: 1806-1810

(5 afbeeldingen)

Lijstgevel met fraaie rechte kroonlijst in empire-stijl met consoles en ronde raampjes in fries. Empire -ramen en -deur in late Lodewijk XVI-stijl met halfcirkelvormige deurkalf uit bouwtijd.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1703
Adres: Herengracht 26
Adressen: Herengracht 26 1,2A,2V,3,HA,HV,O
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder rechte lijst met consoles (XVIIIb, gewijzigd plm 1800); deurpartij plm 1800.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 26 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 26
Deur, snijraam en deuromlijsting (© Walther Schoonenberg)
Deur, snijraam en deuromlijsting
Snijraam (© Walther Schoonenberg)
Snijraam
Herengracht 26. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 26. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24-22 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24-22

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: juli 2012

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]