Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 16

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 16
Oud adres: SS251, wijk 50, klein nr. 325, kadaster D5768, verponding 5408
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwjaar: 1735

(3 afbeeldingen)

Halsgevel met klauwstukken in weinig voorkomende vorm, goed bewaard gebleven (op roedeverdeling ramen na). Het is een vrij klein huis, want het buurpand op nr. 14 loopt achter dit pand langs.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1698
Adres: Herengracht 16
Adressen: Herengracht 16
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel met vleugelstukken van bijzondere vorm (XVIIIb).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 16 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 16
Herengracht 16. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 16. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 16 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 16

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: september 2019

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]