Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 10

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 10
Oud adres: SS248, wijk 50, klein nr. 322, kadaster D5765, verponding 5411
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: Ī1750

(5 afbeeldingen)

Vier-raamsbrede lijstgevel uit ca. 1750, deuromlijsting uit bouwperiode, rechte kroonlijst versobering uit vroege 19de eeuw, dubbele maar lage stoep. Interieur: Gang met stucwerk in Lodewijk XV-stijl.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1695
Adres: Herengracht 10
Adressen: Herengracht 10 A B C D E F G
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met vierraamsgevel (begin XVIIIc) onder rechte lijst (XIX A), met empire deur in gesneden deuromlijsting (begin XVIIIc). Inwendig een fraaie stucgang met trappen, deuren en fontein, alles Louis XV.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 10 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 10
Herengracht 10. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 10. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Stucwerkgang in Lodewijk XV (© Walther Schoonenberg)
Stucwerkgang in Lodewijk XV
StucreliŽf aan het plafond in de gang (© Walther Schoonenberg)
StucreliŽf aan het plafond in de gang
Fontein in de gang (© Walther Schoonenberg)
Fontein in de gang

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: mei 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]