Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 4

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 4
Oud adres: SS287, wijk 48, klein nr. 359, kadaster D5804, verponding 4427
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Verhoogde lijstgevel
Bouwjaar: 1740

(5 afbeeldingen)

Verhoogde lijstgevel, halfronde middenverhoging voor hijsluik, 18de-eeuwse karakter goed bewaard gebleven. Fraaie 18de-eeuwse lantaarn (zgn. Amsterdams model) aan de gevel.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Walther Schoonenberg. 'Meer aandacht voor de particuliere gevellantaarn.' Binnenstad 223/224 (okt. 2007)

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1694
Adres: Herengracht 4
Adressen: Herengracht 4
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Huis (XVII) met gevel onder verhoogde lijst met consoles (XVIIIb).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 4 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 4
18de-eeuwse gevellantaarn (© Walther Schoonenberg)
18de-eeuwse gevellantaarn
18de-eeuwse gevellantaarn (© Walther Schoonenberg)
18de-eeuwse gevellantaarn
Herengracht 4. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 4. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Laat-18de-eeuwse Amsterdamse gevellantaarn. Tekening Bureau Monumentenzorg
Laat-18de-eeuwse Amsterdamse gevellantaarn. Tekening Bureau Monumentenzorg

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: oktober 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]