Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 157

Keyzerrijk

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Naam: Keyzerrijk
Adres: Herengracht 157
Oud adres: RR285, wijk 30, klein nr. 239, kadaster F464, verponding 5251
Postcode: 1015BH
Gebouwtype: Pakhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwstijl: Lodewijk XIV
Bouwjaar: ±1725

(4 afbeeldingen)

Pakhuis (type a bij Révész-Alexander) met klokgevel met gebogen lijstvormig fronton met vulling, verticaal gekoppelde pakhuisvensters, fraaie onderpui met koetshuisdeuren.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1561
Adres: Herengracht 157
Adressen: Herengracht 157 A B C D E
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pakhuis met klokgevel (XVIIIb) en houten pui.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 157 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 157
Herengracht 157 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 157
Herengracht 157. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 157. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 157 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 157

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: mei 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]