Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 1

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 1
Oud adres: SS243, wijk 31, klein nr. 317, kadaster F768, verponding 5524
Postcode: 1015BA
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwstijl: Lodewijk XV
Bouwjaar: 2de kwart 18de eeuw

(7 afbeeldingen)

Hoekhuis, 18de-eeuwse halsgevel in Lodewijk XV-stijl met kuif (relatief zeldzaam). Onderpui met puibalk (versteende houten onderpui) en frontaal stoepje. Schoorsteen aan de zijgevel. Pothuis aan zijgevel Brouwersgracht (nog in 1922 met een winkeltje). Uit de tekening van het Grachtenboek blijkt dat het pand 18de-eeuwse volkshuisvesting was met een aparte ingang voor de bovenwoningen (tegenwoordig nog slechts één ingang) (verg. Brouwersgracht 56).

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1510
Adres: Herengracht 1
Adressen: Herengracht 1 1,2,3,4,O
Inschrijvingsdatum: 13-05-1970
Redengevende omschrijving: Hoekpand met halsgevel (XVIIIb) en pothuis.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 1 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 1
Halsgeveltop met kuif in Lodewijk XV-stijl. (© Walther Schoonenberg)
Halsgeveltop met kuif in Lodewijk XV-stijl.
Pothuis aan de zijgevel aan de Brouwersgracht (© Walther Schoonenberg)
Pothuis aan de zijgevel aan de Brouwersgracht
Pothuis in gebruik door een schoenmaker
Pothuis in gebruik door een schoenmaker
Herengracht 1 staat fraai in de zichtas van de Brouwersgracht. (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 1 staat fraai in de zichtas van de Brouwersgracht.
Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 1 zijgevel aan de Brouwersgracht. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 1 zijgevel aan de Brouwersgracht. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: mei 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]