Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 155

Engeland

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Naam: Engeland
Adres: Herengracht 155
Oud adres: RR286, wijk 30, klein nr. 240, kadaster F465, verponding 5250
Postcode: 1015BH
Gebouwtype: Pakhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwstijl: Lodewijk XV
Bouwjaar: 1757

(2 afbeeldingen)

Pakhuis (type a bij Révész-Alexander) met eenvoudige klokgevel met gebogen lijstvormig fronton met kuifje in Lodewijk XV-stijl. Koetshuisdeuren.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1560
Adres: Herengracht 155
Adressen: Herengracht 155 A B C D E F
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pakhuis met klokgevel (1757).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 155 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 155
Herengracht 155. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 155. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: mei 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]