Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Halvemaansteeg 3-5

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Halvemaansteeg 3-5
Oud adres: 3: Y523, wijk 28, klein nr. 17, kadaster I475, verponding 4592
5: Y522, wijk 28, klein nr. 16, kadaster I474, verponding 4591
Postcode: 1017CR
Gebouwtype: Winkel-woonhuis
Geveltype: Trapgevel
Bouwstijl: Amsterdamse Renaissance
Bouwjaar: 2de kwart 17de eeuw

(6 afbeeldingen)

Tweeling, klein trapgeveltjes in Amsterdamse Renaissance, toppilaster met maskers, n leeuwenmasker in fries.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Bewaard in het hart, een selectie van 63 Amsterdamse woon- en pakhuizen uit de periode van 1450 tot 1825 gekozen uit een totaal van 650 percelen die tijdens de eerste tien jaar van het gemeentelijk Bureau Monumentenzorg zijn gerestaureerd (1953-1963). Amsterdam, 1965: p. 38

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1441
Adres: Halvemaansteeg 3-5
Adressen: Halvemaansteeg 3 ;Halvemaansteeg 5
Inschrijvingsdatum: 13-05-1970
Redengevende omschrijving: Twee huizen met tweelingtrapgevel van het type met grote blokken (XVIIb). Puifries met stenen en leeuwekop.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Halvemaansteeg 3-5 (© Walther Schoonenberg)
Halvemaansteeg 3-5
Halvemaansteeg 3-5 (© Walther Schoonenberg)
Halvemaansteeg 3-5
Leeuwenmasker (© Walther Schoonenberg)
Leeuwenmasker
Halvemaansteeg 3-5 (© Walther Schoonenberg)
Halvemaansteeg 3-5
Halvemaansteeg 3-5 na de restauratie
Halvemaansteeg 3-5 na de restauratie
Halvemaansteeg 5 vr restauratie
Halvemaansteeg 5 vr restauratie

Laatste wijziging: november 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]