Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Oudezijds Voorburgwal 226

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Oudezijds Voorburgwal 226
Oud adres: I196, wijk 6, klein nr. 201, kadaster G1088, verponding 1324
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Lodewijk XIV
Bouwjaar: 1726
Eigendom: Stadsherstel 1993
Restauratie: 1997

(3 afbeeldingen)

Rechte kroonlijst in Lodewijk XIV-stijl met raampjes in fries en consoles. Jaartal aangebracht onder de kroonlijst.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

  • Barbara Luigies en Jaap Hulscher. 130 jaar bouwen van Krasnapolsky. Stadsherstel Nieuwsbrief 39 (juli 1998)

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 6136
Adres: Oudezijds Voorburgwal 226
Adressen: Oudezijds Voorburgwal 226 A B C D E F G H K L M N
Inschrijvingsdatum: 20-10-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder rechte lijst met enorme maskerconsoles, (1726). Zijgevel met in- en uitgezwenkte verhoging, daklijst met consoles en twee ovale trapvensters.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

OZ Voorburgwal 226 en 224 (© Walther Schoonenberg)
OZ Voorburgwal 226 en 224
Vr restauratie
Vr restauratie
Vr restauratie
Vr restauratie

Laatste wijziging: december 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]