Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 37

Baltimore

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Naam: Baltimore
Adres: Herengracht 37
Oud adres: SS224, wijk 31, klein nr. 301, kadaster F714, verponding 5507
Postcode: 1015BB
Gebouwtype: Pakhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwjaar: ±1750

(5 afbeeldingen)

Pakhuis (type a bij Révész-Alexander), sobere klok met houten onderpui, in 20ste eeuw verbouwd

Amsterdam was een koopmansstad. Dat betekent dat de stad niet alleen bestaat uit burgerhuizen, maar ook veel pakhuizen waar de koopmansgoederen werden opgeslagen. Er zijn nog veel pakhuizen uit de 17de en 18de eeuw bewaard gebleven. Het zijn vaak eenvoudige bedrijfsgebouwen met eenvoudige tuitgevels. Het standaardwerk over Amsterdamse pakhuizen van Magda Révész-Alexander maakt een indeling van pakhuizen en dit pakhuis behoort tot type a: het enkele, smalle pakhuis. Het is een smal hoog pakhuis met een enkele, verticale rij zolderluiken onder een hijsbalk. Bijzonder is echter dat het pakhuis een klokgevel heeft. Dat komt niet vaak voor. Verreweg de meeste pakhuizen hebben tuitgevels. Bijzonder is dat ook het pakhuis hiernaast, Herengracht 39, een klokgevel, alsof de eigenaar daarvan niet onder wilde doen.

Overigens is het onderstuk in de 20ste eeuw verbouwd, waardoor het luik op de 1ste verdieping verdween.

  • Dr. Magda Révész-Alexander. Die Alten Lagerhäuser Amsterdams. Den Haag, 1954
  • H.J. Zantkuijl. Bouwen in Amsterdam. Amsterdam, 1993: p. 523

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1520
Adres: Herengracht 37
Adressen: Herengracht 37 A B C D E F
Inschrijvingsdatum: 13-05-1970
Redengevende omschrijving: Pakhuis met klokgevel (XVIII).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 37-39 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 37-39
Herengracht 37, 39 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 37, 39
Herengracht 37, 39 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 37, 39
Herengracht 37-39. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 37-39. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 37. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 37. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: mei 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]