Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Egelantiersstraat 52

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Egelantiersstraat 52
Oud adres: NN236, wijk 46, klein nr. 21, kadaster D4514, verponding 3775
Postcode: 1015PP
Gebouwtype: Winkel-woonhuis
Geveltype: Trapgevel
Bouwstijl: Amsterdamse Renaissance
Bouwjaar: 1625
Opdrachtgever: Hendrick Theunisz. Wient (schoolmeester)
Eigendom: Vereniging Hendrick de Keyser 1956, St. Claes Claesz. Hofje 1968
Restauratie: 1968/73

(13 afbeeldingen)

Trapgevel in een sobere Amsterdamse renaissance-stijl met ontlastingsbogen en toppilaster, gevelsteen met gekroonde schrijvende hand, houten onderpui met twee toegangsdeuren: altijd een huis met bovenwoning geweest.

In het huis, gebouwd vr 1618 met een een trapgevel uit ca. 1625, woonde na 1630 schoolmeester Hendrick Theunis Wient. Hij liet de gevelsteen met de schrijvende hand aanbrengen. Het goed bewaard gebleven 17de-eeuwse woonhuis heeft een fraaie trapgevel met ontlastingsbogen, die met een zware puibalk op een houten onderpui rust. Aanvankelijk was het monument in eigendom van de Vereniging Hendrick de Keyser, maar het pand werd overgedragen aan de St. Diogenes ter gelegenheid van de restauratie van het Claas Claasz.hofje. Het bovenste topje met de toppilaster is bij de restauratie in 1968 gereconstrueerd.

Gebruikte literatuur:

  • Onno Boers. 'Gevelsteen met schrijvende hand - Egelantiersstraat 52'. Binnenstad 299 (jul./sept. 2020)

[Overige literatuur]

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1015
Adres: Egelantiersstraat 52
Adressen: Egelantiersstraat 52
Inschrijvingsdatum: 22-04-1970
Redengevende omschrijving: Pand met trapgevel (XVII a/b) met sobere blokjes versiering en gevelsteen.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Egelantiersstraat 52 (© Walther Schoonenberg)
Egelantiersstraat 52
Egelantiersstraat 52 (© Walther Schoonenberg)
Egelantiersstraat 52
Gevelsteen met een schrijvende hand (© Walther Schoonenberg)
Gevelsteen met een schrijvende hand
Gevelsteen met een schrijvende hand (© Walther Schoonenberg)
Gevelsteen met een schrijvende hand
Egelantiersstraat 52 (© Walther Schoonenberg)
Egelantiersstraat 52
Egelantiersstraat 52. Rechts daarvan de ingang van het Claes Claesz. Hofje en nummer 24. (© Walther Schoonenberg)
Egelantiersstraat 52. Rechts daarvan de ingang van het Claes Claesz. Hofje en nummer 24.
De achtergevel van Egelantiersstraat 52 gezien vanuit het Claes Claesz. hofje (© Walther Schoonenberg)
De achtergevel van Egelantiersstraat 52 gezien vanuit het Claes Claesz. hofje
De achtergevel van Egelantiersstraat 52 gezien vanuit het Claes Claesz. hofje (© Walther Schoonenberg)
De achtergevel van Egelantiersstraat 52 gezien vanuit het Claes Claesz. hofje
Egelantiersstraat 52 en 24 in 1961
Egelantiersstraat 52 en 24 in 1961
Egelantiersstraat 52 tijdens de restauratie
Egelantiersstraat 52 tijdens de restauratie
Egelantiersstraat 54 e.v. na schilderbeurt (© Walther Schoonenberg)
Egelantiersstraat 54 e.v. na schilderbeurt
Egelantiersstraat 52 (© Walther Schoonenberg)
Egelantiersstraat 52
Puibalk (© Walther Schoonenberg)
Puibalk

Laatste wijziging: maart 2023

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]