Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Brouwersgracht 99

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Brouwersgracht 99
Oud adres: SS516, wijk 50, klein nr. 199, kadaster D5496, verponding 5450
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwstijl: Lodewijk XIV
Bouwjaar: 1711, 1972
Bewoners: Theo Thijssen (1879-1943)
Eigendom: Stadsherstel 1966
Restauratie: 1972

(5 afbeeldingen)

Halsgevel in Lodewijk XIV-stijl met merkwaardige gotisch aandoende klauwstukken met acantusbladeren als hogels, gebogen lijstvormige frontonafsluiting met opschrift 'Wolf', afbeelding wolf en jaar in fronton. De panden waren al in 1968 afgebroken en zijn herbouwd in 1972 naar een restauratieplan van architect H.F. Rappange. Het fronton met de wolf is opnieuw gehakt in 1972.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

  • Theo Rouwhorst. Bewaard voor Amsterdam. Historische geveltoppen herplaatst 1945-2015. Amsterdam, 2016: p. 97
  • H.J. Zantkuijl. Bouwen in Amsterdam. Amsterdam, 1993: p. 503

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 716
Adres: Brouwersgracht 99
Adressen: Brouwersgracht 99
Inschrijvingsdatum: 14-04-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel met vleugelstukken van het doorboorde-bloem-type en in de afdekking een wolf en 17 WOLF 11.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Brouwersgracht 99 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 99
Brouwersgracht 99 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 99
Halsgeveltop met merkwaardige klauwstukken.
Halsgeveltop met merkwaardige klauwstukken.
Brouwersgracht 97, 99 en 101 hoek Prinsengracht zijn nog slechts onderstukken. Rechts daarvan Prinsengracht 1A
Brouwersgracht 97, 99 en 101 hoek Prinsengracht zijn nog slechts onderstukken. Rechts daarvan Prinsengracht 1A
Brouwersgracht 99. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 99. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: november 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]