Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Brouwersgracht 62

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Brouwersgracht 62
Herenmarkt 23
Oud adres: TT277, wijk 32, klein nr. 24, kadaster D6000, verponding 5742
Postcode: 1013GX
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwjaar: 1ste helft 18de eeuw
Eigendom: Stadsherstel 1971
Restauratie: 1976

(7 afbeeldingen)

Hoekhuis met sobere rollagenklok en kleine voluten (was ooit een halsgevel). Apart bewoond achterhuis met adres Herenmarkt 23. Bij de herbouw in 1976, waarbij het pand een extra verdieping kreeg, is een gebogen lijstvormig fronton afkomstig van de werf als beindiging van de top bijgeplaatst.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 765
Adres: Brouwersgracht 62
Adressen: Brouwersgracht 62 ;Herenmarkt 23 ;Herenmarkt 25 ;Herenmarkt 27
Inschrijvingsdatum: 14-04-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel (XVIII a/b onder ingezwenkte hals met toplijstje (XIX A). Architectonisch een geheel vormt met dit pand Herenmarkt 23.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Brouwersgracht 62 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 62
Zijgevel met apart bewoond achterhuis (© Walther Schoonenberg)
Zijgevel met apart bewoond achterhuis
Ingangspartij van het apart bewoond achterhuis aan de Herenmarkt (© Walther Schoonenberg)
Ingangspartij van het apart bewoond achterhuis aan de Herenmarkt
Zijgevel aan de Herenmarkt (© Walther Schoonenberg)
Zijgevel aan de Herenmarkt
Brouwersgracht 62, 60, 58 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 62, 60, 58
Brouwersgracht 62. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 62. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 62 vr restauratie
Brouwersgracht 62 vr restauratie

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: augustus 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]