Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Brouwersgracht 50

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Brouwersgracht 50
Oud adres: TT319, wijk 32, klein nr. 18, kadaster D6073, verponding 5775
Postcode: 1013GX
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwstijl: Lodewijk XV
Bouwjaar: ±1625, ±1775, ±1850
Eigendom: Vereniging Hendrick de Keyser 1918
Restauratie: 1970

(6 afbeeldingen)

Oorspronkelijk met trapgevel, verbouwd in ca. 1775 waarbij nieuwe gevel werd aangebracht, een klokgevel in Lodewijk XV-stijl met gebogen lijstvormig fronton met kuif, hoge voluten. In ca. 1850 werd het huis met één verdieping verhoogd waarbij de geveltop opnieuw werd aangebracht. Uit die tijd dateert ook de houten onderpui met twee deuren. Interieur: houtskelet (korbeels in ca. 1775 verwijderd).

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

  • I.H. van Eeghen. 'De restauratie van Brouwersgracht 48 en 50'. Maandblad Amstelodamum 60 (1973): p. 41-45
  • I.H. van Eeghen. 'Brouwersgracht 46 t/m 56 te Amsterdam'. Jaarverslag Hendrick de Keyser 1973: p. 27-34
  • R. Meischke, H.J. Zantkuijl, W. Raue en P.T.E.E. Rosenberg. Huizen in Nederland. Amsterdam. Zwolle, 1995: p. 221-223
  • H.J. Zantkuijl. Bouwen in Amsterdam. Amsterdam, 1993: p. 262

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 760
Adres: Brouwersgracht 50
Adressen: Brouwersgracht 50 2,O
Inschrijvingsdatum: 14-04-1970
Redengevende omschrijving: Pand met ingezwenkte halsgevel (XVIIIc). Houten pui met twee deuren en snijramen (XIXb). Goede latere roedenverdeling.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Brouwersgracht 50 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 50
Klokgevel met kuif in Lodewijk XV (© Walther Schoonenberg)
Klokgevel met kuif in Lodewijk XV
Klokgevel met kuif in Lodewijk XV (© Walther Schoonenberg)
Klokgevel met kuif in Lodewijk XV
Brouwersgracht 50. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 50. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 54, 52 en 50 op een vooroorlogse foto
Brouwersgracht 54, 52 en 50 op een vooroorlogse foto
Brouwersgracht 52, 50 en 48
Brouwersgracht 52, 50 en 48

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: augustus 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]