Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Brouwersgracht 46

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Brouwersgracht 46
Oud adres: TT321, wijk 32, klein nr. 16, kadaster D6071, verponding 5777
Postcode: 1013GX
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwstijl: Lodewijk XIV
Bouwjaar: 1630, 1730/40
Eigendom: Stadsherstel 2020

(5 afbeeldingen)

Hoekhuis met 17de-eeuwse bouwhoogte (zie ook puibalk en drielicht op de verdieping) (1630), maar verbouwd in de 18de eeuw met een klokgevel met driepasvormig fronton met grote schelp als kuif en voluten op inspringende aanzetstukken. Houten onderpui met ingang in het midden (ongebruikelijk). Het betrof een chirurgijnswoning, maar vermoedelijk werd het bij de 18de-eeuwse verbouwing een winkel. Aan de zijgevel een pothuis.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

  • S.A.C. Dudok van Heel. 'Hoe de chirurgijnsweduwe Cleveringh-Schrick in 1710 haar knecht Bernardus van Vijve (1684-1759) tot een huwelijk dwong'. Jaarboek Amstelodamum 75 (1983): p. 53-72
  • I.H. van Eeghen. 'Brouwersgracht 46 t/m 56 te Amsterdam'. Jaarverslag Hendrick de Keyser 1973: p. 27-34

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 758
Adres: Brouwersgracht 46
Adressen: Brouwersgracht 46 2,H
Inschrijvingsdatum: 14-04-1970
Redengevende omschrijving: Hoekpand met ingezwenkte halsgevel met gelobde volutenafdekking (XVIIIb). Tegen de zijgevel een pothuis.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Brouwersgracht 46 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 46
Brouwersgracht 46 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 46
Brouwersgracht 46 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 46
Brouwersgracht 46. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 46. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 38, 40 en verder (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 38, 40 en verder

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: augustus 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]