Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Brouwersgracht 45

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Brouwersgracht 45
Oud adres: SS546, wijk 50, klein nr. 227, kadaster D5752, verponding 5424
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwstijl: Amsterdamse Renaissance
Bouwjaar: 1616
Restauratie: 1966

(3 afbeeldingen)

Pand met een renaissance-gevel met ontlastingsbogen met grote blokken, gewijzigd in ca. 1770, waarvan de beŽindiging met een trapgevel in de 19de eeuw is veranderd in een rollagen-klok. Ingang met zijlichten.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 702
Adres: Brouwersgracht 45
Adressen: Brouwersgracht 45
Inschrijvingsdatum: 14-04-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel van het type met grote blokken (XVIIb) onder armelijke ingezwenkte hals (XIX ?). Drie Lod.XIV balusters.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Brouwersgracht 45 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 45
Brouwersgracht 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Brouwersgracht 45. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 45. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: januari 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]