Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Oudezijds Achterburgwal 187

Huysman

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Huisnaam: Huysman
Adres: Oudezijds Achterburgwal 187
Spinhuissteeg 2
Oud adres: B243, wijk 9, klein nr. 26, kadaster G2454, verponding 2367
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1727
Opdrachtgever: Weduwe Huijsman
Eigendom: Vereniging Hendrick de Keyser 1980
Restauratie: 1992

(8 afbeeldingen)

Hoekhuis, oorspronkelijk halsgevel, sinds ca. 1800 sobere tandlijst met raampje, zeer smal en hoog huis met puntdakje, hoge houten onderpui, geknikte zijgevel, gootsteen in buitengevel, grote gevelsteen Huysman met jaartal (huisteken van de opdrachtgever in 1727). 18de-eeuws voorbeeld van volkswoningbouw (bovenwoningen ontsloten via toegang in Spinhuissteeg, verg. Brouwersgracht 56 en Herengracht 1). In januari 2001 werd huis tijdelijk weer even een gestut slop i.v.m. filmopname The Hermit of Amsterdam.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 60
Adres: Oudezijds Achterburgwal 187
Adressen: Oudezijds Achterburgwal 187 ;Spinhuissteeg 2 A B
Inschrijvingsdatum: 26-03-1970
Redengevende omschrijving: HOEKHUIS (1727) met voorgevel waarvan de top XIX A vervangen door een rechte lijst. Pui XIX A. Gevelsteen waarop man bij huis en 1727 HUYSMAN. Goede roedenverdeling. In de zijgevel tweelichten en gootsteentjes.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Oudezijds Achterburgwal 187, hoek Spinhuissteeg. (© Walther Schoonenberg)
Oudezijds Achterburgwal 187, hoek Spinhuissteeg.
Zijgevel in de Spinhuissteeg (© Walther Schoonenberg)
Zijgevel in de Spinhuissteeg
Uitgebouwde gootstenen in het trappenhuis (© Walther Schoonenberg)
Uitgebouwde gootstenen in het trappenhuis
Gevelsteen Huysman 1727 (© Walther Schoonenberg)
Gevelsteen Huysman 1727
Gevelsteen Huysman 1727
Gevelsteen Huysman 1727
OZ Achterburgwal 189 t/m 195 na restauratie door Stadsherstel in 2005. (© Walther Schoonenberg)
OZ Achterburgwal 189 t/m 195 na restauratie door Stadsherstel in 2005.
OZ Achterburgwal 187 t/m 195 in 1955.
OZ Achterburgwal 187 t/m 195 in 1955.
Oudezijds Achterburgwal 183-191, tekening Hermanus Petrus Schouten (1796).
Oudezijds Achterburgwal 183-191, tekening Hermanus Petrus Schouten (1796).

Laatste wijziging: oktober 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]