Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 395

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. MIP-gegevens
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 395
Postcode: 1016BC
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Trapgevel
Bouwstijl: Neostijlen
Bouwjaar: 1882
Architect: J.P.F. van Rossem en W.J. Vuyk
Restauratie: 2013

(9 afbeeldingen)

19de-eeuwse nieuwbouw op de hoek van de Beulingsloot, trapgevel in neo-renaissance met grote toppilaster, speklagen en blokjes, veelkantig torentje met spits en randversiering op de hoek, torentje heeft eigen ingang en stoep met hardstenen treden.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

MIP-nummer: 12209
Functie: Woonhuis
Architect: Rossem, van & Vuyk
Jaartal: 1882
Bouwstijl: Neorenaissance XIXB

Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, is een landelijk project van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat tussen 1986 en 1995 werd uitgevoerd. In de MIP-database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. Het inventarisatieproject leidde tot de aanwijzing van rijksmonumenten: het Monumenten Selectie Project (MSP). Niet alle MIP-panden werden beschermde rijksmonumenten. Meer informatie: www.nationaalgeoregister.nl.

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 203060
Adres: Herengracht 395
Adressen: Herengracht 395
Inschrijvingsdatum: 21-09-2004
Redengevende omschrijving: Het pand met traptoren en spits op de hoek van de Beulingsloot werd gebouwd in 1882 naar ontwerp van J.P.F. van Rossem en W.J. Vuijk. Deze architecten zijn in Amsterdam vooral bekend van hun ontwerp voor het huidige Carr_. Het hoekpand is opgetrokken in een traditionele stijl, ge_nspireerd op de Hollandse renaissance uit de zestiende en begin zeventiende eeuw. De zijgevel grenst direct aan het water van de Beulingsloot. In plaats van een volwaardige trapgevel is de trapgevel aan de waterkant uitgevoerd als grote stenen dakkapel, een zogeheten Vlaamse gevel. Opdrachtgever van de bouw was de firma Broekman & Henny, boter- en kaasexporteur die hier zijn kantoor vestigde. Opmerkelijk zijn de twee ontsluitingen, waarvan een met stoep, in de ronde hoektoren. Een voert naar de kelder, de ander naar de verdieping. Boven de waterlijst gaat de toren over in een achthoek. Het pand wordt momenteel gerestaureerd.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 395 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 395
Herengracht 395 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 395
Herengracht 395 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 395
Hijshaak met sprookjesfiguur (© Walther Schoonenberg)
Hijshaak met sprookjesfiguur
Herengracht 395 vr restauratie (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 395 vr restauratie
Ronde stoep bij het torentje (© Walther Schoonenberg)
Ronde stoep bij het torentje
Herengracht 395 staat in het water van de Beulingsloot (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 395 staat in het water van de Beulingsloot
Herengracht 395. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 395. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Hoek Herengracht / Beulingsloot, ca. 1850/60
Hoek Herengracht / Beulingsloot, ca. 1850/60

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: mei 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]