Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 309-311

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 309-311
Oud adres: 309: KK140, wijk 29, klein nr. 158, kadaster F149, verponding 5003
311: KK139, wijk 29, klein nr. 157, kadaster F148, verponding 5002
Postcode: 1016AV
Gebouwtype: Winkel-woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwstijl: Traditionalisme
Bouwjaar: 1936

(8 afbeeldingen)

Herbouw van twee kleine klokgevels tot n winkel-woonhuis. Het betreft een voorbeeld van de zgn. Van Houtenpanden waarvan er zo'n 200 bestaan in de binnenstad: bouwinspecteur E. van Houten bepleitte in de jaren dertig het herplaatsen van oude toppen op nieuwbouw.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Walther Schoonenberg. 'De Van Houtenmonumenten. Een reconstructie van de werkwijze van bouwinspecteur Eelke van Houten (1872-1970).' Bulletin KNOB 2012-4: p. 221-231

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1600
Adres: Herengracht 309-311
Adressen: Herengracht 309 ;Herengracht 311
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand, vanwege de zandstenen onderdelen van de twee klokvormige toppen (resp. 3e kwart 18e eeuw en 18e eeuw).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 309-311 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 309-311
Hergebruikte gevelfragmenten (© Walther Schoonenberg)
Hergebruikte gevelfragmenten
Voluut als aanzetstuk van een klokgevel (© Walther Schoonenberg)
Voluut als aanzetstuk van een klokgevel
Herengracht 311. Detail van het metselwerk en voegwerk (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 311. Detail van het metselwerk en voegwerk
Herengracht 311. Detail van het metselwerk en voegwerk. (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 311. Detail van het metselwerk en voegwerk.
Vr sloop en herbouw
Vr sloop en herbouw
Herengracht 309-311, 313, 315 en 317 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 309-311, 313, 315 en 317
Herengracht 309-311. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 309-311. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: maart 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]