Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 69

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 69
Oud adres: SS208, wijk 31, klein nr. 285, kadaster F698, verponding 5491
Postcode: 1015BD
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwstijl: Lodewijk XV
Bouwjaar: 1750

(4 afbeeldingen)

Klokgevel met dunne banden en eveneens dun uitgevoerde driepasvormig fronton. Oorspronkelijk een pakhuis/koetshuis-combinatie.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1534
Adres: Herengracht 69
Adressen: Herengracht 69 A B C
Inschrijvingsdatum: 13-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met klokgevel (plm 1750) onder gelobde afdekking.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 69 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 69
Herengracht 69 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 69
Herengracht 69. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 69. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: mei 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]