Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 22-24

Het Wapen van IJsselstein

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Huisnaam: Het Wapen van IJsselstein
Adres: Herengracht 22-24
Oud adres: 22: SS254, wijk 50, klein nr. 328, kadaster D5771, verponding 5405
24: SS255, wijk 50, klein nr. 329, kadaster D5772, verponding 5404
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Neostijlen
Bouwjaar: 1615, 1870

(3 afbeeldingen)

Lijstgevels uit 1870. De oorspronkelijke 17de-eeuwse gevelindeling is nog enigszins te herkennen. Deuren in Lodewijk XVI/empire-stijl. Hardstenen lage stoepjes en basementen.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1701
Adres: Herengracht 22-24
Adressen: Herengracht 22
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel (XVIII) onder lijst met consoles (XIXc).
Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1702
Adres: Herengracht 22-24
Adressen: Herengracht 24
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel (XVIII) onder lijst met consoles (XIXc).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 22-24 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 22-24
Herengracht 22-24. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 22-24. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24-22 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24-22

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: januari 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]