Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 32

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 32
Oud adres: SS259, wijk 50, klein nr. 333, kadaster D5776, verponding 5400
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Neostijlen
Bouwjaar: 1ste helft 19de eeuw

(9 afbeeldingen)

Rechte lijstgevel met dwarskap voor een ouder pand, ingangspartij gewijzigd (van één deur twee deuren gemaakt in een portiek), stoep behouden gebleven met oude stoepbalusters. Vormde oorspronkelijk linkerdeel van een tweeling met trapgevels, twee kleine panden van 20 voet. Zie ook: Herengracht 30.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1705
Adres: Herengracht 32
Adressen: Herengracht 32 A B
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder rechte lijst (XIX A).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 32 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 32
Rechte kroonlijst (© Walther Schoonenberg)
Rechte kroonlijst
Stoepbaluster (© Walther Schoonenberg)
Stoepbaluster
Herengracht 30-32 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 30-32
Herengracht 32. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 32. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 30-32. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 30-32. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 32 en 30, foto Dienst Stadsontwikkeling in ca. 1946
Herengracht 32 en 30, foto Dienst Stadsontwikkeling in ca. 1946
Zowel Herengracht 30-32 als 36-38 waren een 17de-eeuwse trapgevel-tweeling. (© Walther Schoonenberg)
Zowel Herengracht 30-32 als 36-38 waren een 17de-eeuwse trapgevel-tweeling.
Herengracht 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24-22 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24-22

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: december 2019

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]