Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 99

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 99
Oud adres: SS193, wijk 31, klein nr. 269, kadaster F580, verponding 5475
Postcode: 1015BE
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 18de eeuw, 1853

(2 afbeeldingen)

Woonhuis met 18de-eeuwse gevel onder een 19de-eeuwse rechte lijst.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1546
Adres: Herengracht 99
Adressen: Herengracht 99 1,2,H,O
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel (XVIII) onder recht lijst (XIX).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 99 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 99
Herengracht 99. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 99. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: oktober 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]