Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 103

  1. Identificatie
  2. Register
  3. Afbeeldingen
  4. Google Maps

Adres: Herengracht 103
Oud adres: SS191, wijk 31, klein nr. 267, kadaster F578, verponding 5474
Postcode: 1015BE
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel

(2 afbeeldingen)

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1548
Adres: Herengracht 103
Adressen: Herengracht 103
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder rechte lijst (midden XIX).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 103 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 103
Herengracht 103. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 103. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.

[Grachtenboek van Caspar Philips]

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]