Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 115

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. MIP-gegevens
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 115
Oud adres: RR312, wijk 30, klein nr. 260, kadaster F522, verponding 5226
Postcode: 1015BE
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Neostijlen
Bouwjaar: 1890
Architect: H.P. Berlage

(5 afbeeldingen)

Schaalvergroting ter plaatse van twee gesloopte huizen met door architect H.P. Berlage ontworpen asymmetrische gevel in neo-renaissancestijl met natuurstenen detaillering, ontlastingsbogen met blokjes en ornament, boven ingangspartij met poortje een trapgevel met jaartal (opmerkelijk vroeg werk!).

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

MIP-nummer: 10386
Functie: Kantoorgebouw
Architect: Berlage, H.P.
Jaartal: 1890; verbouwd 1907
Bouwstijl: Neorenaissance XIXB

Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, is een landelijk project van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat tussen 1986 en 1995 werd uitgevoerd. In de MIP-database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. Het inventarisatieproject leidde tot de aanwijzing van rijksmonumenten: het Monumenten Selectie Project (MSP). Niet alle MIP-panden werden beschermde rijksmonumenten. Meer informatie: www.nationaalgeoregister.nl.

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1551
Adres: Herengracht 115
Adressen: Herengracht 115 A B C
Inschrijvingsdatum: 09-07-1974
Redengevende omschrijving: In 1890 door P.H.Berlage gebouwd pand, waarvan de gevel in typische laat-19e eeuwse asymmetrie en vrije navolging vertoont van de sobere Amsterdamse woonhuisarchitectuur uit het 2e kwart van de 17e eeuw (zandstenen versiering geconcentreerd in de grote blokken in de vensterbogen).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 115 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 115
Detail van de voorgevel. (© Walther Schoonenberg)
Detail van de voorgevel.
Poortje in neo-renaissancestijl. (© Walther Schoonenberg)
Poortje in neo-renaissancestijl.
Herengracht 115. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 115. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Ontwerptekening van de voorgevel door H.P. Berlage
Ontwerptekening van de voorgevel door H.P. Berlage

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: december 2012

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]