Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 119

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. MIP-gegevens
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 119
Oud adres: RR310, wijk 30, klein nr. 258, kadaster F520, verponding 5228
Postcode: 1015BG
Gebouwtype: Onderwijs/wetenschap
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Neostijlen
Bouwjaar: 1870

(2 afbeeldingen)

Gebouwd als meisjesschool. Vijf raamassen brede neo-renaissance-lijstgevel met gestapelde pilasterorde, op de begane grond rondboogvensters. Doet denken aan Coymanshuis.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

MIP-nummer: 10387
Functie: School
Jaartal: 19c
Bouwstijl: Neoclassicisme XIXB
MIP-nummer: 12530
Bouwstijl: -

Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, is een landelijk project van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat tussen 1986 en 1995 werd uitgevoerd. In de MIP-database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. Het inventarisatieproject leidde tot de aanwijzing van rijksmonumenten: het Monumenten Selectie Project (MSP). Niet alle MIP-panden werden beschermde rijksmonumenten. Meer informatie: www.nationaalgeoregister.nl.

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1552
Adres: Herengracht 119
Adressen: Herengracht 119 1,2,HLA,HRA,HV
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Vijf vensterassen breed pand (XIXc) waarvan de door een rechte lijst beŽindigde gevel een verlaagd bakstenen hoofdverdieping met rondboogvensters en bovenverdiepingen met pilasterstellingen heeft. Empire roedenverdeling.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 119 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 119
Herengracht 119. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 119. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: december 2012

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]