Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 54

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 54
Oud adres: SS272, wijk 48, klein nr. 345, kadaster D5789, verponding 4414
Gebouwtype: Woonhuis (dubbel huis)
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Neostijlen
Bouwjaar: na 1614, 1868
Architect: C. Wiegand
Opdrachtgever: G.R.A. Wuste

(3 afbeeldingen)

Dubbel huis, oorspronkelijk een 17de-eeuwse trapgevel met grote trappen en klauwstukken in een rij van drie dergelijke gevels, in 1867 verbouwd door timmerman-architect C. Wiegand, lijstgevel in traditionele vormen met geaccentueerde middenas, bekroond door een gebogen fronton in het attiek op de rechte lijst, frontale stoep, balkon boven de ingangspartij, ramen met neo-Lodewijk XVI-omlijstingen.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

  • I.H. v. E. 'De grondpapieren van Herengracht 52'. Maandblad Amstelodamum 53 (1966): p. 67-69
  • Paul Spies e.a. Het Grachtenboek. Den Haag, 1991: p. 125-126

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1713
Adres: Herengracht 54
Adressen: Herengracht 54
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Dubbel huis met vrij rijk versierde lijstgevel in traditionele vormen (XIX).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 54 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 54
Herengracht 54. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 54. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 52-58. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 52-58. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: februari 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]