Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 223-225

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 223-225
Oud adres: 223: LL112, wijk 30, klein nr. 205, kadaster F319, verponding 5282
225: LL111, wijk 30, klein nr. 204, kadaster F318, verponding 5283
Postcode: 1016BG
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Traditionalisme
Bouwjaar: 1848, 1920, 1928
Architect: Jac. Dncker (1920, 1928)

(4 afbeeldingen)

Zes-raams-breed woonhuis, bestaande uit een in 1920 met n verdieping verhoogde vier-raams-brede linkerhelft, oorspronkelijk uit het derde kwart van de 18de eeuw met een neo-classiscistische trigliefenlijst en balustrade uit 1848 dat werd hergebruikt, en waarbij in 1928 de twee-raamsbrede-rechterhelft in stijl werd toegevoegd waarbij de lijst en balustrade werd doorgetrokken. Ingangspartij uit 1848.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1575
Adres: Herengracht 223-225
Adressen: Herengracht 223 A B C D;Herengracht 225 A B C
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Zesraamshuis, bestaande uit een plm 1928 verhoogde linkerhelft (XVIIIc) en een in 1928 in stijl bijgebouwde rechterhelft, samen afgesloten door de in 1928 uitgebreide rechte triglyfenlijst met attiek (1848); deurpartij uit 1848.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 223-225 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 223-225
Herengracht 223-225
Herengracht 223-225
Herengracht 223 en 225 vr de samenvoeging
Herengracht 223 en 225 vr de samenvoeging
Herengracht 223-225. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 223-225. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: december 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]