Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 229-231

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 229-231
Oud adres: 231: LL107, wijk 30, klein nr. 201, kadaster F314, verponding 5287
Postcode: 1016BG
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1ste helft 19de eeuw

(2 afbeeldingen)

In de kern 17de-eeuws twee-raams breed huis met een apart bewoond achterhuis (nr. 229) toegankelijk vanuit de steeg ter linkerzijde. Het huis aan de voorzijde (nr. 231) heeft een lijstgevel uit de 1ste helft 19de eeuw met rechte tandlijst en een dakkapel. Puilijst met versteende onderpui daaronder en een deur en snijraam uit dezelfde bouwperiode.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1577
Adres: Herengracht 229-231
Adressen: Herengracht 231 1,O
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder rechte lijst met dakkapel (XIX A); deur en snijraam XIX A.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 231, 233, 235 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 231, 233, 235
Herengracht 231. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 231. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: oktober 2018

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]