Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 347

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 347
Oud adres: KK121, wijk 29, klein nr. 139, kadaster F130, verponding 4986
Postcode: 1016AZ
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1ste kwart 17de eeuw, 1ste kwart 19de eeuw

(2 afbeeldingen)

Twee smalle huizen achter een gemeenschappelijke gevel, in de 17de eeuw een trapgevel met twee ingangen, sinds begin 19de eeuw een lijstgevel met geblokte pui.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1611
Adres: Herengracht 347
Adressen: Herengracht 347
Inschrijvingsdatum: 26-05-1976
Redengevende omschrijving: Twee smalle woningen achter gemeenschappelijke lijstgevel (XIXa) met geblokte pui.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 347 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 347
Herengracht 345-347. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 345-347. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: januari 2018

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]