Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 184

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. MIP-gegevens
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 184
Oud adres: LL157, wijk 42, klein nr. 411, kadaster E3735, verponding 2525
Gebouwtype: Winkel-woonhuis
Geveltype: Tuitgevel
Bouwstijl: Rationalisme
Bouwjaar: 1897
Architect: H.P. Berlage & H.Bonda

(5 afbeeldingen)

Winkel-woonhuis ontworpen door H.P. Berlage op de hoek van de Herengracht met de Raadhuisstraat, asymmetrische gevel met tuitgevel en daarnaast een slanke toren waarmee de overgang naar Herengracht 182 daarnaast wordt gemaakt, loggias op de hoek (kenmerkend voor Berlage), erker in het torendeel.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

MIP-nummer: 10300
Functie: Woonhuizen-winkels
Architect: Berlage, H.P. en H.Bonda
Jaartal: 1897
Bouwstijl: Berlagiaans

Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, is een landelijk project van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat tussen 1986 en 1995 werd uitgevoerd. In de MIP-database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. Het inventarisatieproject leidde tot de aanwijzing van rijksmonumenten: het Monumenten Selectie Project (MSP). Niet alle MIP-panden werden beschermde rijksmonumenten. Meer informatie: www.nationaalgeoregister.nl.

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1768
Adres: Herengracht 184
Adressen: Herengracht 184 A B;Raadhuisstraat 32
Inschrijvingsdatum: 09-07-1974
Redengevende omschrijving: Winkel- en woningcomplex (1897 door H.P.Berlage en H.Bonda), met fraai zandstenen muurwerk, erkers met aan de Duitse gotiek herinnerende versiering en karakteristiek-Berlagiaanse romaniserende hoekloggia's.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 184 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 184
Gevel in de Raadhuisstraat (© Walther Schoonenberg)
Gevel in de Raadhuisstraat
Gevel in de Raadhuisstraat (© Walther Schoonenberg)
Gevel in de Raadhuisstraat
Herengracht 184. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 184. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Artist's Impression van H.P. Berlage en H.Bonda
Artist's Impression van H.P. Berlage en H.Bonda

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: januari 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]