Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 294

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 294
Oud adres: KK203, wijk 37, klein nr. 466, kadaster E3870, verponding 885
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 2de kwart 18de eeuw, 1861

(5 afbeeldingen)

Pand met een gevel uit 2de helft 18de eeuw, in 1861 verbouwd onder een rechte lijstgevel, fraaie souterraindeur.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1796
Adres: Herengracht 294
Adressen: Herengracht 294
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel (XVIIIb) onder rechte lijst (midden XIX).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 294 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 294
Herengracht 296 en 294 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 296 en 294
Souterraindeur uit 1861 (© Walther Schoonenberg)
Souterraindeur uit 1861
Herengracht 296 en 294
Herengracht 296 en 294
Herengracht 294. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 294. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: november 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]