Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 354

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 354
Oud adres: KK266, wijk 34, klein nr. 497, kadaster E3969, verponding 6147
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 18de eeuw, 2de helft 19de eeuw

(2 afbeeldingen)

18de-eeuwse gevel gewijzigd in de 2de helft 19de eeuw naar een lijstgevel met een rechte lijst met consoles en een dakkapel

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1816
Adres: Herengracht 354
Adressen: Herengracht 354
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel (XVIII) onder rechte lijst met consoles en dakkapel (XIX B).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 354 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 354
Herengracht 354. Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 354. Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: oktober 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]